Mã hạt nhựa: PP H110MA

Chỉ số MI: 11
Xuất xứ: Ấn Độ
Bảng Đặc Tính Kỹ Thuật:

Sản phẩm cùng loại
Chỉ số MI: 12

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 11

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 11

Xuất xứ: Ấn Độ

Chỉ số MI: 12

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 11

Xuất xứ: Ả Rập