Mã hạt nhựa: PP 500P

Chỉ số MI: 3
Xuất xứ: Ả Rập
Bảng Đặc Tính Kỹ Thuật:

Sản phẩm cùng loại
Chỉ số MI: 3

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 4

Xuất xứ: Ấn Độ

Chỉ số MI: 3

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 3

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 3

Xuất xứ: Oman

Chỉ số MI: 4

Xuất xứ: Ả Rập