Mã hạt nhựa: PP 300L

Chỉ số MI: 6
Xuất xứ: Ả Rập
Bảng Đặc Tính Kỹ Thuật:

Sản phẩm cùng loại
Chỉ số MI: 11

Xuất xứ: Thái Lan

Chỉ số MI: 11

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 6

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 3

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 5

Xuất xứ: Singapore

Chỉ số MI: 12

Xuất xứ: Ả Rập