Mã hạt nhựa: LLD 218N

Chỉ số MI: 2
Xuất xứ: Ả Rập
Bảng Đặc Tính Kỹ Thuật:

Sản phẩm cùng loại
Chỉ số MI: 2

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chỉ số MI: 2

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 1

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 2

Xuất xứ: Ả RẬP

Chỉ số MI: 2

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 2

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 1

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 2

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 12

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 2.2

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 1.1

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 2

Xuất xứ: Ả Rập