Mã hạt nhựa: LLD M200024 SABIC

Chỉ số MI: 15
Xuất xứ: Ả Rập
Bảng Đặc Tính Kỹ Thuật:

Sản phẩm cùng loại
Chỉ số MI: 22

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 15

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 33

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 3.2

Xuất xứ: Ả Rập