Mã hạt nhựa: LD 0374

Chỉ số MI: 3
Xuất xứ: Qatar
Bảng Đặc Tính Kỹ Thuật:

Sản phẩm cùng loại
Chỉ số MI: 0.35

Xuất xứ: Iran

Chỉ số MI: 4

Xuất xứ: Thái Lan

Chỉ số MI: 2

Xuất xứ: Thái Lan

Chỉ số MI: 3

Xuất xứ: Qatar

Chỉ số MI: 4

Xuất xứ: Qatar

Chỉ số MI: 5

Xuất xứ: Malaysia

Chỉ số MI: 5

Xuất xứ: Malaysia

Chỉ số MI: 4

Xuất xứ: Ả Rập

Chỉ số MI: 4

Xuất xứ: Ả Rập