Mã hạt nhựa: ABS HI 121H

Chỉ số MI: 21
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảng Đặc Tính Kỹ Thuật:

Sản phẩm cùng loại
Chỉ số MI: 21

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chỉ số MI: 22

Xuất xứ: Đài Loan

Chỉ số MI: 11

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chỉ số MI: 1

Xuất xứ: Đài Loan